Daty

Fakty

 • Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego 2017

  Kapituła Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody za rok 2017. Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 marca. Regulamin i...

 • Polski Nobel przyznany za badania nad kolekcjonerstwem

  Profesor Krzysztof Pomian laureatem Nagrody Fundacji Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój...

 • Spotkania z Zabytkami

  W numerze 11/12 2017, wielce interesującym, polecam uwadze tekst o warszawskich malarzach w otoczeniu króla Stanisława Augusta, ponadto tekst dla kolekcjonerów lamp. Warto przeczytać "od dechy do...

 • Nagroda Klio 2017 dla kolekcjonerskiej książki!

  W kategorii edytorskiej przyznano cztery wyróżnienia, w tym dla Wydawnictwa Tarzańskiego za książkę "O tatrzańskich pocztówkach" autorstwa wybitnego kolekcjonera śp. Adama Czarnowskiego. Jury Nagrody...

 • Hossa trwa?

  Raport Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich z krajowego rynku sztuki za I półrocze 2017 r. Warto przeczytać od deski do deski! Pobierz ...

 • Katalog Znaków Pocztowych

  Znakomite i aktualizowane co tydzień źródło informacji dla kolekcjonerów nie tylko filatelistyki. Celem regularnego otrzymywania zarejestruj się na:

 • Przyznano Nagrody „Kolekcjonerstwo – Nauka i Upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2016

  Dr Kamila Kłudkiewicz, red. Wojciech Przybyszewski oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu laureatami Nagrody! 10 listopada 2017 roku, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w Pałacu Staszica w...

 • Książki na kolekcjonerską półkę

  "Legalne/Nielegalne Poszukiwanie Zabytków i Obrót Zabytkami. Na Styku Archeologii i Prawa", autorka I. Gredka-Ligarska. Link:  

 • Poczta poczcie nierówna!

  Mamy do czynienia z dwoma sposobami traktowania przez Domy Aukcyjne tak zwanej "poczty", czyli licytowania korespondecyjnego ze wskazaniem limitu. Jedni limit trzymają "przy orderach", podnosząc...

 • Nagroda Kotarbińskiego

  Książka "Atanazy Raczyński (1788-1874) Biografia", której autor Michał Mencfel przybliża postać i dzieło tego wybitnego kolekcjonera jest kandydatem do tegorocznej Nagrody....

 • Dla samorządów, a kiedy dla kolekcjonerów?

  Uruchomiony został portal wiedzy o zarządzaniu dziedzictwem w gminach Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla urzędników samorządów, liderów NGO oraz miłośników lokalnego dziedzictwa.  ...

 • Raport Artinfo.pl

  Gratuluję Autorom tego ważnego opracowania i wszystkich zachęcam do lektury, ale najpierw przeczytajcie co piszą Autorzy o swoim dziele? To historyczny moment - po raz pierwszy prezentujemy pełny raport...

 • Plebiscyt na najładniejszy znaczek 2016

  Na portalu Katalog Znaków Pocztowych ogłoszono wyniki. Jako najładniejsze znaczki wybrano serię Chmury, zaprojektowaną przez Marzannę Dąbrowską, a najładniejszymi całostkami zostały Drogi wodne w...

 • Laureaci Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich

  W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach w trakcie XVI Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów Honorową Nagrodą im. Jerzego Dunin-Borkowskiego uhonorowani zostali: Jolanta Maria...

 • "KOLEKCJONER REJESTROWY" - przedstawiam pod rozwagę!

  Trwają prace nad nowelizacją  ustawy o ochronie zabytków i szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego. Brak w tej debacie, trochę z naszej winy, głosu kolekcjonerów, a przecież jesteśmy - niestety...

 • Wyniki ankiety kolekcjonerskiej

  Przedstawiam wyniki ankiety przeprowadzonej przez Bernadettę Czapską na temat "Ochrona i upowszechnianie prywatnych kolekcji".  Ankieta była dostępna na niniejszym portalu w drugiej połowie 2015...

 • Prawna problematyka upubliczniania prywatnych kolekcji w Polsce

  Zachęcamy do lektury artykułu dra Wojciecha Szafrańskiego "Upublicznianie kolekcji prywatnych w Polsce. Problemy prawne w praktyce." opublikowanego w monografii red. P. Stec, P.P. Maniurka ...

Dlaczego warto ?

Wikipedia zawiera podaną niżej definicję Kolekcjonerstwa. Czy ona oddaje sens tego co robimy? Według mnie pomija istotne wątki. Zapraszam do wymiany uwag w tej kwestii.
 
Kolekcjonerstwo (łac. collectio – zbiór) – zbieractwo, świadome gromadzenie przedmiotów o ustalonym zakresie merytorycznym, topograficznym lub chronologicznym w celu tworzenia zbiorów, wystaw i pokazów. Najczęściej w formie amatorskiej jako hobby.