Archwistyka społeczna

Podobnie, jak w kwestii digitalizacji, również Archiwistyka Społeczna potrzebuje wsparcia ze strony Mecenatu Państwa. Chcemy promować oddolne inicjatywy społeczne, mające na celu opracowanie i udostępnianie kolekcji prywatnych z zachowaniem podstawowych standardów naukowych. Będziemy dążyć zatem do zbudowania pomostu między autorkami i autorami takich inicjatyw a instytucjami państwowymi i naukowcami z pokrewnych dziedzin wiedzy.

W niedawno wydanej publikacji Ośrodka KARTA pt. „Archiwistyka społeczna”, jeden z autorów zamieszczonych w niej tekstów, Marcin Wilkowski napisał: „W idei archiwum społecznego zapisana jest jego otwartość. Zbiory gromadzone są w nim nie tylko ze względu na ich immanentną wartość, ale także ze względu na ich społeczne znaczenie. A jeśli tak, archiwum społeczne musi być publiczne, działać jawnie i oficjalnie oraz być odpowiednio widoczne. Dziś nie da się tego osiągnąć bez internetu”. http://www.archiwa.org/as/as_img/uploaded/19.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Wilkowski.pdf)

Ta idea jest bliska wielu osobom w środowisku kolekcjonerskim, dlatego w ramach zakładki „Archiwizacja Społeczna” skupimy się na działaniach mogących ją urzeczywistnić i rozpropagować.

Będziemy wdzięczni za sugestie i propozycje wspierające tę społeczną aktywność, dzięki czemu łatwiej będzie można otworzyć dla świata dziedzictwo kultury znajdujące się w prywatnych zasobach. Wszystkie przemyślenia są ważne – na każdy list odpowiemy!