Prace naukowe dotyczące kolekcjonerstwa - zbieramy informacje!

Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu, NID, Warszawa 2020,  Dr Milena Wożniak-Koch, rozprawa doktorska, Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939). Studium przypadków. Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki. Promotor: prof. dr hab. Antoni Ziemba, Warszawa, marzec 2020.  Wykład prof Tomasza de Rosset Czym były polskie muzea kiedy nie było Polski?  https://www.youtube.com/watch?v=jD_g6VioGDI