Moje publikacje i wystawy, których podstawą są moje zbiory!

TEKSTY W "ALMANACHU MUSZYNY": Doktor Seweryn Mściwujewski. Lekarz zasłużony dla Muszyny. Wspomnienie w siedemdziesiątą rocznicę śmierci. AM 2014, s. 195-202, Marian Trzebiński - malarz krynickich pocztówek, AM 2013, s. 183-192, Czy w Łomnicy był obiekt obronny?, AM 2012, s. 249-251, Pieczęcie (z lat) 1845-1945 z terenu historycznego "państwa muszyńskiego", AM 2011, s. 161, Lekarze dźwignią rozwoju Krynicy. Pamiętniki zjazdów lekarzy w Krynicy w latach 1926-1937, AM 2009, s. 131-139. Kazimierz Pułaski. Trzy rocznice, AM 2009, s. 171-172, Ławka Kraszewskiego w Krynicy, AM 2008, s. 159-168, Statut i budżet  Komisji Zdrojowej w Krynicy sto dziesięć lat temu, AM 2007, s. 187-193, Projekt pomnika Kazimierza Pułaskiego w Krynicy według Władysława Klimczaka (1878-1929), AM 2006, s. 235-237, Zarys granic zamku w Muszynie według dawnych pocztówek, AM 2004, s. 97-102, Recepisy pocztowe (z lat) 1870-1945. Muszyna, Krynica, Żegiestów, AM 2003, s. 91-103, Krynica na dawnej pocztówce, AM 2002, s. 120-135, Żegiestów na dawnej pocztówce, AM 2001, s. 145-157, Muszyna na dawnej pocztówce, AM 2000, s. 133-144,  Kopiec Pułaskiego w Krynicy - dobrem narodu, AM 1999, s. 108-120, Stęczyński w Muszynie, AM 1997, s. 80-86. TEKSTY W PRACACH ZBIOROWYCH POKONFERENCYJNYCH: Kolekcjonerstwo - koniecznie interdyscyplinarnie, Tygiel, UMCS, 2020, Anatomia polityki historycznej - bez kolekcjonerstwa ani rusz!, Studia i szkice z badań nad pamięcią zbiorową w Polsce, Tom 2, UKW Bydgoszcz 2020, str . 171-187, Odzwierciedlenie uzdrowiskowych funkcji Krynicy, Muszyny i Żegiestowa na pocztówkach z przełomu XIX i XX w., Kultura Uzdrowiskowa w Europie. Tom XII, Wrocław 2020, s. 101-119 Zjazdy lekarzy w Krynicy w latach 1926-1937. Lekarze byli dźwignią rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy. Kultura Uzdrowiskowa w Europie. Tom XI, Wrocław 2019, s. 141-157., Muzea a organizacje pozarządowe, w tym kolekcjonerzy - dylematy współpracy, Tom VIII "Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu", Sierpc 2017. Czy doświadczenia XX wieku spowodują, że kolekcjonerstwo XXI wieku dopracuje się statusu pomocniczej nauki historii – punkt widzenia kolekcjonera, UMK Toruń 2014. WYSTAWY: Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania niepodleglosci, Muszyna 2018, O wizycie, ktora zakołysała Krynicą, Krynica 2017, Kraków 2017, Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce, Muszyna 2008, Stara Lubowla 2009, Krynica 2010, Warszawa 2011, Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnych drzeworytach, Muszyna 2004. EKSPONATY POŻYCZONE NA WYSTAWY: Obraz "Chata na zrębie", Edmund Cieczkiewicz, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. DAROWIZNY: Fragment zwieńczenia fotela z XIX wiecznym herbem z Ratusza w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Mapa Polska 1918, Archiwum Państwowe, Oddział Nowy Sącz, Fotografia "Hotel Warszawski' w Krynicy XIX wiek, Biblioteka Publiczna w Krynicy, Rocznik Ziemia 1911 i inne, Biblioteka Publiczna w Muszynie.