Nowa inicjatywa Muzeum w Tarnowskich Górach

.

Finał wystawy: Gabinet kolekcjonera. Odsłona pierwsza.  W Muzeum w Tarnowskich Górach zaprezentowana jest prywatna kolekcja obrazów. Jej pokaz odbędzie się w dwóch odsłonach. Odsłona pierwsza prezentuje tzw. sztukę dawną, w której główną rolę odgrywają polscy artyści żyjący i tworzący na początku XX wieku, do 1980 roku. Będą to: Bronisława Rychter-Janowska, Władysław Jarocki, Włodzimierz Zakrzewski, Erno Erb, Małgorzata Hołówka, Feliks Michał Wygrzywalski, Karol Ewald Olszewski, Henryk Hayden, Franz Xaver Winterhalter, Hendrick Heyligers, Ryszard Radziwilski. W przestrzeni muzealnej sali wystawienniczej zostanie zaaranżowana przestrzeń przypominająca dawną Kunstkamerę, tzw. gabinet obrazów. Wystawa pokaże niezwykłą relację, jaka powstaje pomiędzy osobą kolekcjonera, a dziełem sztuki. Zgromadzone dzieła będą zarazem stanowiły przełożenie aktualnych tendencji na rynku dzieł sztuki oraz zainteresowania prywatnych kolekcjonerów polskim rynkiem aukcyjnym. Będzie to również pretekst do dyskusji oraz swobodnej interpretacji. W czasie trwania wystawy odbędą się wydarzenia towarzyszące w formie wykładów dotyczących kolekcjonerstwa i interpretacji dzieł prezentowanej kolekcji.  www.muzeumtg.pl