Kolekcjonerom bursztynów podpowiadam!

.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych jest współorganizatorem wykładu dr Elżbiety Sontag Inkluzje w bursztynie - osobliwe dziedzictwo naturalne, który odbędzie się w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego INFO