Muzea domowe (prywatne)

.

Konferencję na ten temat organizuje Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Zgłosiłem referat, bo chyba nam po drodze. Więcej info wkrótce.