Kolekcja encolpionów na aukcji Desy

.

Kolekcja 162 sztuk relikwiarzy chrześcijańskich (kompletnych i fragmentarycznych), Ruś Kijowska, X-XIII w., przedmiot rzadki na rynku antykwarycznym.Enkolpiony – gr. εγκόλπιον en - na, kolpos – pierś, starochrześcijańskie krzyże, noszone na piersiach, złożone z dwóch części, we wnętrzu przechowywano relikwie – najczęściej fragmenty tkanin – lub cytaty z Pisma Świętego. Wykonywane techniką
odlewu ze stopów zbliżonych do mosiądzu lub brązu. Były popularne na terenie Bizancjum oraz na rusi Kijowskiej. Obejrzyj: Pobierz