Nowinka w katalogu DESY

.

W papierowym wydaniu katalogu sztuki dawnej podjęto interesującą i wartościową dla celów edukacyjnych próbę poprzedzonego wstępem pogrupowania dzieł wedle kilku tematów, w tym: Rytuał myśliwski i inne obrzędy w życiu wsi polskiej oraz Orientalizm w malarstwie polskim. Tylko "należy zburzyć Kartaginę", czyli proszę powiększcie te fonty. Katalog