Zbiory-Kolekcje-Archiwalia. U genezy nauk pomocniczych historii

.

Wielce interesująca z punktu widzenia kolekcjonerstwa tematyka konferencji organizowanej przez sekcję Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czekamy na program.  Więcej info