II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna

.

„Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej” organizator Zakład Narodowy im. Ossolińskich Informacje