Subaeraty, subargenteusy, "limesfalsa" i inne. Fałszerstwa monet w starożytności

.

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego zaprasza na wykład z cyklu "Numizmatyka czyli co?".  Temat: Oryginał czy fałszerstwo? Wczesnośredniowieczne naśladownictwa monet islamskich. Świadectwem kontaktów handlowych Europy Wschodniej, Środkowej i Północnej ze Wschodem są liczne skarby zawierające monety arabskie tj. dirhamy, które stanowiły podstawę  eksportu srebra arabskiego przypadającego na wieki VIII – X. Wśród ogromnej masy monet, liczonej w milionach dirhamów, występuje dość liczna grupa obiektów, które na podstawie wyglądu zaklasyfikowano jako ich naśladownictwa. Zdecydowaną część z nich wyprodukowano w państwie Chazarów i Bułgarów kamskich, niektóre zostały wybite przez średniowiecznych władców europejskich. Czym różnią się od oryginału? Gdzie je wybijano i jakie były powody ich produkcji? Czy funkcjonowały jako waluta oficjalna? Prowadzenie:Dorota Malarczyk - adiunkt MNK, specjalista w zakresie mennictwa islamskiego, mennictwa Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Info