Polonik na aukcji belgijskiego DA David Delhaye

.

Zakończy się 39 aukcja filatelistyczna wśród ponad 2000 lotów jest ciekawy polonik z 1944 roku  Pobierz