Aukcja belgijskiego DA David Delhaye

.

Zakończy się 124. aukcja filatelistyczna KATALOG