Konferencja Dziedzictwo Kunstkamery?... Jak powstawały nasze muzea. NOWA DATA KONFERENCJI

.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej będzie obchodzić jubileusz 110-lecia swojego istnienia; w kwietniu 1910 roku została otwarta pierwsza ekspozycja Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk założonego na bazie prywatnej kolekcji braci Kazimierza i Tadeusza Osińskich. Organizowana z tej okazji konferencja ma pochylić się nad początkami muzeów, to ważne, warto aby w jej programie pojawiła się tematyka dotycząca współczesnych relacji muzealnicy - kolecjonerzy. Info