Konferencja Dziedzictwo Kunstkamery?... Jak powstawały nasze muzea. Abstrakt mojego referatu

.

Od Feliksa Jasieńskiego do Marka Roeflera – kolekcjonerzy na rzecz muzeów; długa to i wyboista droga, ale jakże dla ochrony dziedzictwa narodowego ważna.

 1. Sto lat temu Feliks Jasieński zbieraną latami wybitną kolekcję, na którą złożyło się piętnaście tysięcy eksponatów, przekazał na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie. Dziesięć lat temu Marek Roefler w oparciu o zbiory malarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem artystów związanych ze szkołą paryską, utworzył prywatne Muzeum w Konstancinie. Prawie wiek różnicy, dwie dramatycznie odrębne koncepcje zagospodarowania zbiorów, a między nimi setki stanów pośrednich w relacjach muzea – darczyńcy (kolekcjonerzy), ale problemy we wszystkich przypadkach prawie takie same. Jaka lekcja płynie z doświadczeń Jasieńskiego i Roeflera?
 2. Czy należy się spodziewać naśladowców hojności przemyskich darczyńców Kazimierza i Tadeusza Osińskich? Rozważmy pytania, jakie pojawiają się przy budowaniu tzw. „mapy drogowej” w relacjach muzealnicy/kolekcjonerzy:
  1. Jaki jest polski kolekcjoner przełomu XX i XXI wieku, co zbiera i gdzie się zbierają(wnioski z ankiety). Czy katalog kolekcjonerów Ryszkiewicza ma szansę na aktualizację i co powinien zawierać, a co pominąć
  2. Niedostatki prawa powodują, że kolekcjoner jest często nie z własnej winy w szarej strefie; jak temu zaradzić, aby otworzyć drzwi do uporządkowania relacji także z muzealnikami? Czy warta jest rozważenia kontrowersyjna dla wielu formuła „Kolekcjoner rejestrowy”?
  3. Digitalizacja kolekcjonerskich zbiorów; jak ją przeprowadzić, aby nie naruszyć kolekcjonerskiej wrażliwości?
  4. Katalog przedmiotowy kolekcjonerskich zbiorów – czy jest kompletny, w których obszarach występują braki w normach ich opisów i jak temu zaradzić?
  5. Co zrobić, aby „Kulczyk case” był zjawiskiem zrozumiałym dla społeczeństwa, ale jednak odosobnionym, i czy Państwo powinno kupować dla muzeów kolekcjonerskie zbiory?
 3. Muzealnicy i kolekcjonerzy to baczni obserwatorzy rynku aukcyjnego:
  1. „Kolekcjonerski VAT”, czyli wartość dodana kolekcji – jak go rozumieć i dlaczego jest taki ważny?
  2. Raporty artinfo.pl – mocny start w kierunku niezbędnej transparentności rynku aukcyjnego.
  3. Krótki żywot katalogów aukcyjnych; przecież to nie tylko oferta handlowa, ale także ważny oręż edukacyjny, jak przedłużyć ich żywot?
 4. Cztery edycje Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego; jakie płyną z niej doświadczenia i czy może stać się ona pomostem między kolekcjonerami i muzealnikami?
 5. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, zlokalizowane w mieście sławnym w środowisku kolekcjonerskim z filatelistycznych rarytasów związanych z Twierdzą Przemyską, może wnieść wkład w relacje muzea – darczyńcy (kolekcjonerzy) przez zbudowanie katalogu sumującego rzeczowy wkład kolekcjonerów w bogactwo muzeów. Byłoby to znakomite podsumowanie konferencji!