Wykład w Muzeum Narodowym w Poznaniu

.

Przekraczanie granic; między obrazem a designem. Czy język abstrakcji w sztuce zarezerwowany jest tylko dla specjalistów i wysublimowanych odbiorców i czy geometria w obrazie mogłaby stać się inspiracją w życiu codziennym? Spotkanie poświęcone będzie ukazaniu relacji zachodzących między sztuką abstrakcyjną,a tymi obszarami życia artystycznego, które z racji swojego charakteru bliższe są przeciętnemu odbiorcy, czyli: grafice użytkowej, designowi, modzie czy książce ilustrowanej. Wykład Barbary Góreckiej (Galeria Designu i Plakatu MNP) Wstęp w cenie biletu na wystawę   Godzina 11. Info