Los zbiorów magnackich rodów z terenów Białorusi

.

Bardzo interesująca, z kolekcjonerskiego punktu widzenia, konferencja w Narodowym muzeum-rezerwacie historyczno-kulturalnym Nieśwież. Proponowane zagadnienia:

- Skarbiec magnacki - geneza i ewolucja;

- Zbrojownia: tradycja kolekcjonowania broni;

- Zbiory książek i rękopisów w magnackich bibliotekach i archiwach;

- Magnackie naczynia kultu religijnego w kościołach katolickich, prawosławnych i protestanckich na Białorusi;

- Dzieła sztuki w pałacach i zamkach: od galerii portretu sarmackiego do muzealizacji;

- Akcesoria kuchenne i meble w pałacach i zamkach arystokratów;

- Gabinety numizmatyczne w rezydencjach magnatów;

- Ewakuacja zbiorów magnackich podczas konfliktów zbrojnych;

- Białoruskie antyki na światowych rynkach sztuki;

- Digitalizacja i wprowadzenie do obiegu naukowego przedmiotów ze zbiorów magnackich przeniesionych z terytorium Białorusi;

- Wykorzystanie obiektów z rezydencji magnackich w interaktywnej pracy z publicznością muzealną.

Udział w konferencji wymaga wysłania zgłoszenia wraz z artykułem do przyjęcia do 1 października 2020 r. Materiały konferencyjne zostaną przedstawione uczestnikom podczas sesji plenarnej.

Materiały do druku należy przygotować wg następującego wzoru: artykuły o długości do 40 000 znaków należy wpisać czcionką Times New Roman o rozmiarze 14 punktów, z odstępami 1,5. Artykuł musi mieć streszczenie w języku angielskim o długości 100-150 słów. Info