W Wiedniu na aukcji DA Dorotheum - CIEKAWY POLONIK

.

Na aukcji dawnych dokumentów (rękopisy, podpisy, zaświadczenia) polonik dotyczący Wieliczki ZOBACZ