Kolekcjonerom judaików podpowiadam

.

Konferencja Żydzi w kulturze muzycznej Galicji organizowana przez Uniwersytet Rzeszowski. Temat wkładu Żydów w rozwój kultury muzycznej Galicji, pomimo, iż w ostatnich latacheksplorowany, nadal pozostaje aktualny. Istniejące prace, jakże cenne, nie są jednak wyczerpujące. Z uwagi na bogactwo i wielowątkowość tematyki, dokumentacja działalności Żydów na rzecz kultury muzycznej Galicji w dalszym ciągu znajduje uzasadnienie.

Celem organizowanej konferencji jest ocalenie od zapomnienia mniej lub bardziej zasłużonych artystów, kompozytorów, muzyków pochodzenia żydowskiego Lwowa i innych ośrodków Galicji oraz ich wkładu w rozwój kultury muzycznej. W założeniach projekt ma mieć wydźwięk międzynarodowy, regionalny i lokalny. Jego wyniki będą prezentowane w szerokiej przestrzeni społecznej w celu poszerzenia wiedzy w tematyce wkładu Żydów w rozwój kultury muzycznej Galicji, oraz kształtowania tolerancji, świadomości współczesnego społeczeństwa i poszanowania dla tradycji innych kultur.

program konferencji:

  • znani i nieznani artyści, muzycy, kompozytorzy, muzykolodzy ipedagodzy pochodzenia żydowskiego Galicji

  • artyści, muzycy, kompozytorzy pochodzenia żydowskiego z Galicji na światowych estradach muzycznych

  • działalność instytucji i organizacji żydowskich na rzecz kultury muzycznej Galicji

INFO