Kolekcjonerom bibliofilom podpowiadam

.

Konferencja Naukowa "Pismo-Kultura-Technologie" jest w głównej mierze poświęcona pismu, jego miejscu w kulturze i roli społecznej. Organizator Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski zaprasza do rozmowy o piśmie jako takim, o typografii, książce tradycyjnej i elektronicznej, prasie, digitalizacji i bibliotekach cyfrowych, drukach ulotnych i wielkoformatowych, opakowaniach, ogłoszeniach, pomnikach, nagrobkach, graffiti itd., czyli o wszechobecności pisma, jego rolach, funkcjach i przemianach, o historii i współczesności. Jesteśmy otwarci na propozycje tematów związanych z obszarami naszej konferencji: Pismo-Kultura-Technologie. INFO