Konferencja z pogranicza kolekcjonerstwa

.

Ostatni dzień konferencji. Czy badania artystyczne? - ogólnopolska konferencja naukowa - Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu  PROGRAM . Zagadnienie „badań” w praktyce artystycznej stanowi jeden z niezwykle ważnych kierunków rozwoju najnowszej sztuki. Artistic research, sytuujący się na przecięciu twórczości, wiedzy i nauki, jest jednym z problemów dogłębnie dyskutowanych na Zachodzie od ponad 20 lat, a od 2015 r. fiński Research Pavilion towarzyszy kolejnym edycjom Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. Pomimo pojawienia się pierwszych przejawów zainteresowania tym zagadnieniem ze strony polskich artystów i teoretyków sztuki w ostatniej dekadzie, wydaje się, że temat ten nie został jednak wyczerpująco zbadany ani trwale osadzony w rodzimych dyskursach akademickich. A gdyby okazało się, że bliskie związki sztuki i badań mają w Polsce przynajmniej pół wieczną własną tradycję? W roku 1970 Jerzy Ludwiński i Zbigniew Makarewicz stworzyli Centrum Badań Artystycznych. Ludwiński podkreślał później: „po raz pierwszy w Polsce, obserwowaliśmy pojawianie się nowych tendencji w sztuce, które powstawały tutaj w sposób samodzielny, niezależnie od analogicznych tendencji w sztuce światowej” (J. Ludwiński, "Aneks do programu Centrum Badań Artystycznych", w: J. Ludwiński, "Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty, Poznań-Wrocław [2009], s. 241). Jego słowa stanowią nie tylko ważny argument dla poszukiwań lokalnych korzeni artystycznych praktyk badawczych, ale zwracają także uwagę na kulturowo uwarunkowane zróżnicowanie takich działań w różnych częściach świata, na pierwszy rzut oka postrzeganych jako zjawiska o wspólnym rodowodzie. Zadając pytanie „czy badania artystyczne?”, stawiamy sobie oraz prelegentom za cel usystematyzowanie problematyki badań artystycznych na rodzimym gruncie: chcemy dowiedzieć się, jaka jest współczesna specyfika tego rodzaju praktyk, a także czy i w jaki sposób zachodnioeuropejski nurt artistic research pozostaje w relacji z doświadczeniami i metodami pracy twórczej w sztuce polskiej. Z drugiej strony podejmujemy zaś próbę rekonstrukcji lokalnej tradycji „badań artystycznych”, nawiązując bezpośrednio do historii wspomnianej już inicjatywy Centrum Badań Artystycznych. Pierwsza edycja konferencji jest zatem częścią inicjatywy Sympozjum Wrocław 70/20, oddolnego konsorcjum przedsięwzięć krytycznie upamiętniających 50. rocznicę Sympozjum Plastycznego Wrocław‘70.Pytanie „czy badania artystyczne?” rozważa także zasadność i powody stosowania „naukowej” nomenklatury wobec praktyk artystycznych w Polsce zarówno w latach 70. jak i współcześnie; poszukuje lokalnych definicji i historii badań artystycznych; kieruje uwagę na relacje pomiędzy badawczymi działaniami artystycznymi realizowanymi w Polsce a tymi na zachodzie Europy; pogłębia problematykę współczesnych i historycznych relacji pomiędzy sztuką i nauką jako ważnego aspektu działań awangardowych. Jedną z naszych głównych motywacji jest zgromadzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej działań artystyczno-badawczych występujących poza dominującym zachodnioeuropejskim dyskursem i ugruntowanie problematyki „badań artystycznych” – zarówno ich współczesnego wymiaru jak i wrocławskich tradycji leżących u ich podstaw – w centrum polskiego dyskursu badań nad sztuką. Zależy nam na zaangażowaniu do tego możliwie wielu perspektyw, dlatego w ramach otwartego naboru, oczekujemy zgłoszeń poruszających następujące zróżnicowane obszary problemowe:Szczegółowy zakres tematyczny:

¿ definiowanie artistic research / badań artystycznych ?
¿ polskie tradycje badawcze w działaniach artystycznych ?
¿ badania artystyczne a tradycje awangardowe ?
¿ polskie przykłady współczesnych badawczych projektów artystycznych; przedstawiciele, środowiska ?
¿ zagraniczne wpływy i inspiracje dla badań artystycznych w Polsce, oddziaływanie polskich badań artystycznych na świecie ?
¿ artistic research / badania artystyczne jako nowa dziedzina nauki / sztuki / humanistyki ?
¿ instytucjonalne konteksty badań artystycznych w Polsce i za granicą ?
¿ szkolnictwo wyższe a badania artystyczne ?
¿ badania artystyczne a badania kuratorskie ?
¿ badania artystyczne a badania naukowe (społeczne, humanistycz-ne, przyrodnicze etc.) ?
¿ badania artystyczne (artistic research) a badania oparte na sztuce
(arts-based research) ?
¿ badania artystyczne a art&science ?
¿ inter- / trans- / post- dyscyplinarność artistic research / badań artystycznych ?
¿ metody, strategie, narzędzia wykorzystywane w badawczych projektach artystycznych ?
¿ badania artystyczne a nowe media i nowe technologie ?
¿ badania artystyczne a etyka oraz społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność sztuki / nauki ?
¿ badania artystyczne a późny kapitalizm ?

INFO