PRZEMIENIENIE - JERZY NOWOSIELSKI, LEON TARASEWICZ

.

Ostatni dzień wystawy. Muzeum Ikon w Supraślu zaprasza na wystawę. Zamysł wystawy opiera się na zaprezentowaniu Ikony „Przemienienia” na Górze Tabor z marca 1961 roku autorstwa Jerzego Nowosielskiego (olej na płótnie, zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ikona znajduje się w użyczeniu w Muzeum Ikon) w relacji z koncepcją „site-specific” przygotowaną przez Leona Tarasewicza. Termin wernisażu jest bardzo symboliczny, ponieważ odbędzie po najważniejszym w obrzędowości prawosławnej na Podlasiu święcie Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce (Przemienienie Pańskie przypada w Kościele Prawosławnym w środę 19 sierpnia). To szczególne miejsce było miejscem pierwszego spotkania artystów: Tarasewicza-ucznia i Nowosielskiego - mistrza podczas trwającego letniego obozu ikonograficznego dla młodzieży. Spotkanie na Grabarce stało się impulsem do kolejnych spotkań. Rozmowy z mistrzem stawały się wyznacznikiem w podejściu do prawosławia, w rozumieniu zagadnień teologicznych i filozoficznych, miały wpływ na kształtowanie się spojrzenia na malarstwo, na sztukę. Czas początku relacji obu artystów – stanie się symbolicznie czasem rozstania. Supraśl, a właściwie Monaster Supraski jako miejsce prezentacji, jest istotne nie tylko w aspekcie historii prawosławia na Podlasiu, ale również stanowi ważny aspekt w duchowości obu artystów. INFO