Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum

.

Trwa wystawa, która jest ważnym dowodem wkładu kolekcjonerów w budowanie zasobów muzealnych. Ekspozycja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 110-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. INFO