Ogólnopolska konferencja naukowa "Przeszłość, pamięć i historia"

.

Wydaje się, że w tematyce konferencji organizowanej przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta winna zagościć tematyka bliska kolekcjonerstwu, a nawet ono samo też INFO