„Jej portret. Bolesław Barbacki (1891-1941)” wystawa wsparta kolekcjonerskimi zbiorami.

.

Ostatni dzień wystawy. W Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu trwa wystawa poświęcona twórczości wybitnego sądeckiego malarza Bolesława Barbackiego. Jej tematem są kobiety, w tym Danuta Szaflarska. Piękne portrety wykonane przez artystę, pochodzące z kolekcji prywatnych oraz zbiorów sądeckiego muzeum i Muzeum Narodowego w Krakowie, będą prezentowane od 30 kwietnia 2021 r. w Gmachu Głównym. INFO