Konferencja "Ślad pokoleń. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Polsce" WAŻNE DLA KOLEKCJONERÓW JUDAIKÓW

.

Dział Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają konferencję, która odbędzie się w gmachu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Założeniem organizatorów jest poddanie refleksji dynamiki zmian obecności dziedzictwa żydowskiego w pamięci społecznej, w wymiarach lokalnym i regionalnym, w realiach współczesnej Polski (tj. po roku 1945), a zarazem stworzenie forum do wymiany doświadczeń na temat projektów badawczych, dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz społecznych, dotyczących upamiętniania dziedzictwa żydowskiego w Polsce w momencie, gdy odchodzą ostatni świadkowie II Rzeczypospolitej, II Wojny Światowej i Zagłady. Sproblematyzowaniu zamierzamy poddać zwłaszcza:

1. projekty muzealne /w zakresie prezentacji zasobów, kolekcji muzealnych, wystaw tematycznych oraz konserwacji judaików/,

2. projekty społeczne /w zakresie upamiętnienia gmin żydowskich, postaci, pamięci miejsc czy miejsca, inwentaryzowania cmentarzy żydowskich, działań dokumentujących dziedzictwo czy też pozostałości po dziedzictwie żydowskim i ich archiwizowanie; płaszczyzny działalności stowarzyszeń, towarzystw i fundacji, mających na celu upamiętnianie dziedzictwa/,

3. projekty edukacyjno-informacyjne /w zakresie działań wspierających realizację zadań o charakterze edukacyjnym z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych, tj. prowadzenie stron internetowych, prowadzenie archiwów historii mówionej, realizacja programów studyjnych, mających na celu prezentację miejsc związanych z kulturą żydowską,

4. projekty biblioteczne /w zakresie konserwacji, digitalizacji i upowszechniania zbiorów/.  INFO