Konferencja "Rok 1921 na Kresach Wschodnich i Zachodnich. Historia i pamięć" - UWAGA KOLEKCJONERZY TEMATU KRESY

.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza. Założeniem organizatorów jest przybliżenie rzadziej dotąd penetrowanych i popularyzowanych aspektów historii II RP, jednak wciąż obecnych w pamięci społecznej i współczesnym dyskursie naukowym. Konferencja ma stać się okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań oraz wymiany opinii przedstawicieli placówek naukowych i kulturalnych z Polski oraz zagranicy. INFO