Hodie mihi cras tibi. Lustra japońskie ze zbiorów Wacława Wacławika

.

Ostatni dzień wystawy w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej przedmiotów kultury dalekowschodniej o wartości zarówno historycznej, jak i muzealnej, ze zbiorów Wacława Wacławika. Tym razem – po wcześniejszej wystawie brązów chińskich i drzeworytów japońskich – prezentujemy metodyczny wybór z większego zespołu zwierciadeł japońskich. Ma on charakter przekrojowy, ukazujący zmiany  kształtu tych przedmiotów, ich wielkości oraz technologii używanych w produkcji na przestrzeni wieków, ale przede wszystkim przemiany w stylistyce dekoracji od późnego okresu Heian (794–1185) aż po okres Meiji (1868–1912). INFO