Wystawa w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu wsparta z prywatnych kolekcji

.

Finisaż wystawy! W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu trwa wystawa BICEPSY SĄDECCZYZNY, autorstwa Anny Florek,  poświęcona historii przedwojennego sportu oraz kultury fizycznej na ziemi sądeckiej. Podtrzymywanie sprawności fizycznej było zarówno popularną formą rozrywki, łączącą ludzi bez względu na pochodzenie społeczne, wyznawaną religię czy poglądy polityczne, jak i – szczególnie w okresie międzywojennym – elementem wychowania obywatelskiego. Zdolności obronne państwa, które ledwo odzyskało niepodległość i wciąż czuło się zagrożone, były oparte między innymi na budowaniu sprawności fizycznej obywateli, dlatego zarówno w szkole, jak i poza nią – w klubach sportowych, organizacjach paramilitarnych, przykładano wagę do kształtowania tężyzny fizycznej u młodych. INFO