Miłośnikom twórczości i kolekcjonerom dzieł Epifaniusza Drowniaka „Nikifora” podpowiadam,

.

Ostatni dzień wystawy. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na wystawę zatytułowaną „NIKIFOR MALARZ – NIKIFOR ARTYSTA”. Wystawa zainaugurowała cykl wydarzeń kulturalnych związanych z 50. rocznicą śmierci Nikifora przypadającą 10 października br. http://muzeum.sacz.pl/strony_aktualnosci/wystawa-nikifor-malarz-nikifor-artysta/