Fotoklub. Współczesna i dawna fotografia z polskich kolekcji prywatnych.

.

Ostatni dzień wystawy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, laureatce Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego. Fotografie na wystawie pochodzą z kolekcji: Kamili Bondar, Katarzyny Boruckiej, Łukasza Gorczycy, Aleksandry Krasny, Rafała Łochowskiego, Krzysztofa Nowakowskiego, Tomasza Olkiewicza, Adriana Słupskiego, Małgorzaty Smagorowicz, Marcina Studniarka. INFO