Szukalski z prywatnej kolekcji w Bytomiu - Kuba dzięki za info!

.

W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu otwarta zostanie kolejna ekspozycja, na której zaprezentowane zostaną prace Stanisława Szukalskiego, jednego z najbardziej charyzmatycznych artystów w sztuce polskiej. Dla naszej instytucji jest niezmiernie istotne, że właśnie tu, w przestrzeni Muzeum, które w zestawieniu z innymi kolekcjami państwowymi w Polsce posiada obecnie największy zbiór prac Stacha z Warty, ponownie będziemy mogli zaprezentować dzieła tego twórcy. Tym razem pokaz zostanie skoncentrowany na działalności Szukalskiego w obszarze fotografii. Na ekspozycji znajdzie się trzydzieści zdjęć, z których część nie tylko sygnowana jest przez samego artystę, ale ponadto posiada dodatkowe autorskie korekty. Prace zostały odbite jeszcze za życia artysty w 1986 roku. Pozostałe fotografie wywołano z oryginalnych szklanych negatywów trzy lata później, w 1989 roku, w studio Silver Lab w Los Angeles. Fotografie ukazują autonomiczne autoportrety, wyobrażenia artysty w towarzystwie realizowanych prac rzeźbiarskich, a także rejestrują samodzielne obiekty. Wykonane zdjęcia Szukalski zamieszczał między innymi w albumach wydawanych w okresie międzywojnia. Były również wykorzystywane jako źródło ilustracji dla katalogów opracowywanych już po jego śmierci. Obecnie stanowią nie tylko wartościowy pod względem artystycznym dorobek Stacha z Warty, ale również istotny materiał dokumentacyjny. Warto podkreślić, iż przygotowana ekspozycja, na którą w całości złożyły się obiekty pochodzące z kolekcji prywatnej, jest pierwszą w Polsce prezentacją tak rozbudowanego zbioru fotografii tego artysty, traktowanych jako odrębna dziedzina pracy twórczej. INFO