Wystawa w Muzeum w Krośniewicach

.

Finał wystawy p.t. "Jan Paweł II - papież Polak". Są na niej prezentowane między innymi rzeźby, plakaty, zdjęcia, medale, monety, czasopisma, pamiątki czy druki ulotne. Przedmioty niniejsze wykonano w różnych latach pontyfikatu Ojca Świętego, między innymi z okazji Jego pielgrzymek do Ojczyzny - w tym na użytek wiernych podczas uroczystości papieskich - czy dla upamiętnienia kolejnych rocznic posługi na Stolicy Piotrowej. Wystawie towarzyszy ulotka, zawierająca zarys życia i działalności Jana Pawła II, a wcześniej Karola Wojtyły oraz zdjęcia niektórych obiektów ukazanych na ekspozycji, a także zakładka okolicznościowa. Ekspozycja została zorganizowana ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Regionalnego w Kutnie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, osób duchownych i prywatnych oraz własnych eksponatów. INFO