Cherryland - aukcje pocztówkowe

.

Zakończy się 331 aukcja na amerykańskim portalu. Jak poprzednio wystawionych jest ponad 2.000 pocztówek w zdecydowanej większości o tematyce amerykańskiej. Zwracam uwagę na pocztówki w dziale propaganda I i II wojny światowej. Katalog na:  http://www.cherrylandpostcards.com/