Wystawa ze zbiorów kolekcjonera

.

Ostatni dzień wystawy. Wystawa Sztuki Polskiej w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ze zbiorów Antoniego Michalaka. Obejmuje ponad 100 prac. Można podziwiać działa Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Kossaka, Andrzeja Wróblewskiego, Edwarda Okunia, Włodzimierza Pawlaka oraz młodych artystów m.in. Tomasza Tatarczyka, Leona Tarasewicza, Wojciecha Fangora, a także rzeźbiarek Aliny Sapocznikow i Katarzyny Kobro.Info