Aukcja Dorotheum w ofercie był wybitny polonik!

.

List króla Jana III Sobieskiego - znalazł nabywcę, oby godnego rangi tego dzieła kolekcjonera!  ZOBACZ