Pamięć o wybitnych kolekcjonerach

.

Konferencja "Idea i tradycja mecenatu - od Załuskich do ZAiKS-u 1747 - 2017". Organizowana w zwiazku z 270. rocznicą założenia Biblioteki Braci Załuskich; w jej siedzibe dziś mieści się stowarzyszenie Zaiks.