Kolekcjoner wsparł muzealną wystawę swoimi zbiorami

.

Ostatni dzień wystawy. Goci. Barbarzyńscy zdobywcy Europy to tematyka wystawy w Muzeum w Gliwicach, którą wsparł z prywatnych zbiorów Mirosław Bieniecki. Więcej o wystawie na: http://www.muzeum.gliwice.pl/goci-barbarzynscy-zdobywcy-europy/