Konferencja o której warto wiedzieć

.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury. Celem konferencji jest analiza obecnych norm prawnych oraz ich realizacja w praktyce w zakresie zachowania bezpieczeństwa dóbr kultury oraz wskazania jakie powinny być w przyszłości unormowania prawne, aby dziedzictwo kulturowe zachowywane było dla następnych pokoleń. Organizator Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. http://konferencje-historyczne.cba.pl/2018/02/25/v-ogolnopolska-konferencja-naukowa-ochrona-dobr-kultury-bezpieczenstwo-dobr-kultury/