Konferencja o której warto wiedzieć !

.

POLSKA ZNIEWOLONA I NIEPODLEGŁA W MALARSTWIE XIX I XX WIEKU  organizowana w Bydgoszczy przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 100 rocznica odzyskania niepodległości to okazja do pogłębionej historycznej refleksji. Proponujemy skoncentrowanie uwagi na obrazach Polski zniewolonej i odrodzonej utrwalonych w malarstwie. Taka retrospekcja ujawni skalę zaangażowania malarstwa polskiego w dokumentowanie losów upokorzonego narodu pozbawionego państwa, rolę tej dziedziny sztuki w kultywowaniu tradycji i krzewieniu „ducha polskiego”, a w odrodzonej już Rzeczypospolitej – jej wkład w kształtowanie i promowanie wzorców nowoczesnego państwa oraz odbudowę więzi społeczno-kulturowych porozrywanych granicami zaborów.

 

Zważywszy, że w zasobach malarstwa polskiego XIX i XX w. znajdują się dzieła budujące martyrologiczną narrację oraz przedstawienia symboliczne i alegoryczne – jak to sformułowała Maria Janion – sakralizujące ojczyznę, oczekujemy, że konferencyjna debata obejmie także te sfery. W polu widzenia powinny znaleźć się również tematy czerpiące z polskich dziejów, będących w romantycznej optyce Seweryna Goszczyńskiego „poematem czynów na wzniosłej myśli osnutym”.  http://unikonferencje.pl/konferencja/8921-polska-zniewolona-i-niepodlegla-w-malarstwie-xix-i-xx-wieku