KOLEKCJONERZY W MUZEUM: Marian Łomnicki – dokumenty tożsamości

.

Ostatni dzień wystawy! Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza na wystawę dokumentów tożsamości ze zbiorów prywatnych Mariana Łomnickiego w ramach cyklu wystawienniczego pn. Kolekcjonerzy w Muzeum.  Kolekcja Mariana Łomnickiego obejmuje ponad 300 dokumentów tożsamości z terenów całej II Rzeczpospolitej, m.in. pochodzących z Wilna, Lwowa, Katowic, Bydgoszczy, Kościerzyna, Gdańska i wielu innych. Wybór obiektów do wystawy podyktowany został chęcią zilustrowania zmian, jakie towarzyszyły dokumentom tożsamości na ziemiach polskich od czasów zaborów aż do współczesności. Zaprezentowane zostaną dokumenty obowiązujące u poszczególnych zaborców, paszporty wydawane po publikacji w 1928 r. nowej regulacji administracyjnej, dokumenty z czasów okupacji i pierwszych lat powojennych oraz z czasów PRL-u. Wśród obiektów znajdą się na niej również dowody osobiste, paszporty i legitymacje rodziny Pana Mariana Łomnickiego. Wystawa swoją tematyką wpisuje się w ogólnopolskie obchody uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  http://www.muzeumgniezno.pl/pl/zapowiedzi/873