Rok Kolekcjonerstwa 2017

Rok Kolekcjonerstwa 2017

Drodzy Przyjaciele!

Mocnym i przełomowym akcentem rozpoczniemy w środowisku kolekcjonerskim rok 2017. Będzie nim wręczenie w dniu 20 stycznia w Sukiennicach, w gościnnych progach Muzeum Narodowego w Krakowie, Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego w ramach inauguracyjnej edycji. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Nagrody za rok 2016 w jej trzech kategoriach, opisanych w regulaminie Nagrody, dostępnym na niniejszej stronie.

W roku 2017 rozpoczniemy przygotowania do wystawy „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie Odzyskania Niepodległości”. Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu ukazanie naszej troski o ochronę i upowszechnianie dziedzictwa narodowego, o włączenie się do jej organizacji, zarówno poprzez udostępnienie eksponatów ze swoich zbiorów, jak i popularyzację tej idei.

10 listopada 2017 roku, we współpracy z zasłużonymi dla ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego instytucjami – Domem Spotkań z Historią oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk –zorganizujemy w Warszawie I Ogólnopolskie Forum „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”, które stanie się cykliczną imprezą, stanowiącą uzupełnienie dorocznego Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerskiego, organizowanego w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach (w roku 2017 w dniu 4 czerwca). Warto obie daty odnotować w kalendarzu.

W roku 2017 tematykę Forum, które odbędzie się w gościnnych progach Domu Spotkań z Historią w Warszawie, skoncentrujemy wokół zagadnień digitalizacji kolekcjonerskich zbiorów, dlatego przebiegnie ono pod hasłem „Digitalizacja prywatnych kolekcji – jak ją zrealizować dla dobra dziedzictwa narodowego?”. Chcemy przy jednym stole zgromadzić kolekcjonerów oraz reprezentantów instytucji świata kultury. Zapraszamy do współpracy! Ważnym akcentem Forum będzie wręczenie w Pałacu Staszica w Warszawie Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2016 w ramach drugiej jej dorocznej edycji.

Aktualne pozostają ustalenia seminarium „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”, które w dniu 20 listopada 2015 roku odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego ustalenia publikowane są na niniejszej stronie. Są one ważne dla środowiska kolekcjonerskiego, naukowców, parających się badaniem dziejów i kultury z perspektywy różnych obszarów wiedzy, ale także dla reprezentantów instytucji świata kultury. Wyrażamy nadzieję, że zostaną one uwzględnione w ramach prowadzonych prac ustawodawczych na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Ponadto powinniśmy budować na bieżąco aktualizowane „Kalendarium Kolekcjonerstwa”, podające daty i miejsca kolekcjonerskich zdarzeń: aukcji, giełd, targów, konferencji, wystaw, wydawnictw, imprez etc. Wspierającym mnie informacjami o kolekcjonerskich „Datach i Faktach” serdecznie dziękuję i proszę o jeszcze!

Zapraszam do współpracy!

Ryszard Kruk