Dwugłos w prasie o muzeach państwowych i prywatnych

Piotr Sarzyński w "Polityce" w tekście Wstrząsy w muzeach pisze o nowych dyrektorach najważniejszych muzeów w Polsce, a Janusz Miliszkiewicz w "Rzeczpospolitej" o tym jak Zarobić na prywatnym muzeum. A ja mam dwa pytania, czy nowi dyrektorzy dostrzegą kolekcjonerów jako partnerów oraz czy organizacja prywatnego muzealnictwa doczeka się koniecznej regulacji ustawowej.