Po konferencji w sprawie "muzeów domowych"

Znaczenia tej inicjatywy dla ochrony dziedzictwa narodowego nie można przecenić. Mam jednak problem z nazwą, wedle mnie winno się używać określenia muzea prywatne. Wyróżniam następujące rodzaje muzeów: państwowe, samorządowe, branżowe, uczelniane, organizacji pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia), związków wyznaniowych oraz prywatne.  Co o tym sądzicie?