Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego - to trzeba przeczytać!

Znakomite dzieło 15 wybitnych znawców tematyki pod redakcją dr Magdaleny Białonowskiej, dr Moniki Bryl i dr Anna Frąckowskiej. Wydawca Stowarzyszenie Historyków Sztuki.