Rocznik Muzealnictwo 2019

Zachęcam do lektury, szereg ciekawych tekstów, zwracam uwagę na "MICHAŁ TYSZKIEWICZ (1828–1897) – SYLWETKA WYBITNEGO KOLEKCJONERA ANTYKU" autorstwa Marioli Kazimierczak. Spis treści