Rocznik Muzealnictwo 2019

Zachęcam do lektury, szereg ciekawych tekstów, zwracam uwagę na tekst CHRONIĆ DZIEDZICTWO, BUDZIĆ EMOCJE. MUZEA PRYWATNE WE FRANCJI, autorstwa dr Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik  Pobierz