Rok Kolekcjonerstwa 2020

Drodzy Przyjaciele!

W roku 2020 przypada setna rocznica wielkiej darowizny wybitnego kolekcjonera Feliksa Jasieńskiego na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie. To dobra okazja do przypomnienia stu lat zasług naszego środowiska dla ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Apeluję do wszystkich, którym leży na sercu ukazanie dokonań kolekcjonerów w tym zakresie, o włączenie się w rocznicowe obchody! Namawiam, byśmy uczcili ten fakt dedykowanymi rocznicy wystawami opartymi o nasze zbiory, czynnym udziałem w konferencjach naukowych, a także darami z naszych zbiorów dla muzeów, bibliotek i archiwów. Proszę o nadsyłanie w tej sprawie wszelkich, nawet drobnych, wieści. Będę o wszystkich takich inicjatywach informować.

Mocnym akcentem roku 2020 będzie wręczenie w gościnnych progach Muzeum Narodowego w Krakowie Nagród „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego, w ramach jej piątej dorocznej edycji. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Nagrody za rok 2019 w trzech kategoriach, opisanych w dostępnym na niniejszej stronie regulaminie Nagrody, jak i zapoznanie się z listą jej dotychczasowych laureatów. Podejmujemy starania, aby uroczystości towarzyszyła chwila refleksji nad stanem i perspektywami polskiego kolekcjonerstwa. Warto dostrzegać ludzi zasłużonych dla kolekcjonerstwa. Zachęcam do nadsyłania kandydatur do dorocznej Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin Borkowskiego, którą to inicjatywę od lat prowadzi Muzeum w Krośniewicach, noszące jego imię i oparte o jego zbiory.

W roku 2020 nadal winniśmy koncentrować się wokół zagadnień digitalizacji kolekcjonerskich zbiorów pod hasłem „Digitalizacja prywatnych kolekcji – jak ją zrealizować dla dobra dziedzictwa narodowego?” Od lat bezskutecznie apelujemy o podjęcie całościowo tego zagadnienia w ramach jednej z naczelnych instytucji z obszaru kultury lub nauki. Przysłowiowa mapa drogowa w tej sprawie składa się z trzech etapów: (1) przegląd przedmiotowego katalogu kolekcjonerskich zbiorów pod kątem norm ich opisów i uzupełnienie braków, (2) w oparciu o powyższe opracowanie i udostępnienie kolekcjonerom oprogramowania umożliwiającego opis zbiorów na ich sprzęcie IT, (3) zachęcenie kolekcjonerów do udostępnienia ich zdigitalizowanych i opisanych zbiorów dla potrzeb świata nauki i kultury, poprzez ulokowanie ich na specjalnie utworzonej platformie IT z wyszukiwarką umożliwiającą przeszukiwanie zintegrowanych zbiorów. Nad uzupełnianiem i korzystaniem z zasobów platformy IT winna sprawować pieczę jednostka w strukturach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualne pozostają wnioski i ustalenia seminarium „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”, opublikowane na niniejszej stronie, które 20 listopada 2015 roku odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie. Są one równie ważne dla trzech środowisk: kolekcjonerów, naukowców i reprezentantów świata kultury. Wyrażamy nadzieję, że zostaną one uwzględnione w pracach ustawodawczych na rzecz ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Deklarujemy gotowość współpracy z uczelnią zainteresowaną badaniami kolekcjonerstwa, w tym aktualizacją katalogu kolekcjonerów.

Wspierajmy wszelkie internetowe inicjatywy służące budowaniu corocznego „Kalendarium Kolekcjonerstwa”, podając daty i miejsca kolekcjonerskich zdarzeń: aukcji, giełd, targów, konferencji, wystaw, wydawnictw, imprez etc. Zasilającym mnie informacjami o kolekcjonerskich „Datach i Faktach” serdecznie dziękuję i proszę o jeszcze!

Zapraszam do współpracy!

Ryszard Kruk