Po Fangorze Nowosielski w albumie oficyny SKIRA

Renomowany wydawca z Mediolanu, wspomnijmy ubiegłoroczny laureat Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego za album dedykowany Fangorowi, wydał anglojęzyczną monografię Jerzego Nowosielskiego. To otwiera nową erę dla postrzegania przez świat twórczości Nowosielskiego. Wielka w tym także zasługa Andrzeja Starmacha!