NAGRODA FELIKSA JASIEŃSKIEGO W ROKU PODWÓJNEGO JUBILEUSZU

19 października 2020 roku, podczas uroczystości w Muzeum Narodowym w Krakowie, miały zostać wręczone Nagrody „Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego w ramach jej jubileuszowej piątej edycji. Niestety COVID19 pokrzyżował te plany. Przyznanie Nagrody przypadło w stulecie donacji kolekcji Feliksa Jasieńskiego, patrona Nagrody, która zasiliła zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie. Decyzją Kapituły Nagrody za rok 2019 otrzymali:

Dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich: dr Joanna Hubner-Wojciechowska za książkę „Sztuka skalnego Podhala. Przewodnik dla kolekcjonerów”. Wydawnictwo Arkady.

Dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy: Muzeum Villa La Fleur w Konstancinie-Jeziornie utworzone przez Marka Roeflera.

Dla dziennikarza – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego: Rafał Kamecki, twórca portalu www.artinfo.pl

Doroczną Nagrodę „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego, na wniosek przedstawicieli środowiska kolekcjonerskiego, w 2016 roku ustanowiły Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Kapituła Nagrody: prof. dr hab. Krzysztof Pomian – honorowy przewodniczący, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski – przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie – wiceprzewodniczący, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – sekretarz, dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Marek Sosenko, założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, mecenas Leszek Koziorowski, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, Ryszard Kruk, redaktor www.kolekcjonerstwo.pl.

Laureaci Nagrody za lata 2015-2018

Dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich: dr Dariusz Kacprzak za książkę Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej, dr Kamila Kłudkiewicz za książkę Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Tatrzański Park Narodowy za wydanie pośmiertnie książki Adama Czarnowskiego O tatrzańskich pocztówkach. Małgorzata Buchholz-Todoroska za książkę „Meble Elbląskie” z kolekcji Edwarda Parzycha.

Dla dziennikarza – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego: Janusz Miliszkiewicz, dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Gazety Giełdy Parkiet”, Wojciech Przybyszewski; redaktor naczelny kwartalnika „Spotkania z Zabytkami”, dr inż. Marek Jedziniak, twórca i redaktor portalu Katalog Znaków Pocztowych www.kzp.plWeronika Kosmala, za publikacje na łamach „Puls Biznesu” oraz portalu www.alternatywne.pl

Dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy: Muzeum w Grudziądzu za wystawę Kolekcja Aleksandra Kazimierza Wyrwińskiego, Muzeum Okręgowe w Toruniu za wystawę Dürer, Gysbrechts, Willmann. Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach, Sosnowieckie Centrum Sztuki „Zamek Sielecki” za wystawę Zakład fotograficzny Bracia Altman. Fotografujemy wszystko i wszędzie. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie za wystawę „Żywioły i maski wśród obrazów z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich”, Wyróżnienia : White & Case za aranżację kolekcji i publikację albumu „Nasze piętra / Our space”.Wydawnictwo SKIRA, Mediolan, za książkę „Fangor. Color and space”.

Kolekcja Feliksa Jasieńskiego, na którą złożyło się ponad 15 tysięcy obiektów, stanowiła dla Muzeum Narodowego niezwykle cenny dar w zakresie malarstwa, rysunku i rzeźby polskiej końca XIX i początku XX wieku, pozostający do dziś podstawą prezentacji polskiego impresjonizmu i symbolizmu w głównych galeriach muzealnych – z obrazami-manifestami, takimi jak „Szał" Podkowińskiego czy „Macierzyństwo" Wyspiańskiego. W zbiorze grafiki i plakatu, obok dzieł mistrzów gatunku – Piranesiego, Goi, Klingera, Toulouse Lautreca – znalazły się plansze sygnowane przez „odnowicieli" polskiej grafiki artystycznej, z Pankiewiczem i Wyczółkowskim na czele, tworząc trzon jednego z największych gabinetów rycin w Polsce. Zbiory wschodnie, zespół orientalnych tkanin, a przede wszystkim szuka japońska, z drzeworytami Hokusaia i Hiroshige, uplasowały krakowskie muzeum pośród największych tego typu publicznych kolekcji Europy. W roku 2020 przypada setna rocznica tej wyjątkowej darowizny.