Kolekcjonerom kresowianów podpowiadam

Nie przeoczcie "RES CRESOVIANA" nr 2/2019 z datą 2020, bowiem poszerza wiedzę konieczną do budowania kolekcji. Teksty dotyczą Lwowa w życiu II RP, szczególną uwagę zwracam na: Tadeusz M. Trajdos, Obrona Lwowa (listopad 1918-kwiecień 1919), Krzysztof Żabierek, Początki polskiego lotnictwa w czasie walk o Lwów w 1918 roku, Włodzimierz Osadczy, Nowoczesne miasto przyszłości. Życie codzienne Lwowa z perspektywy dwudziestolecia, Beata Kowalska - Sionka, Życie codzienne Lwowa i jego mieszkańców w latach 1921-1939, Piotr Panasiuk, Targi Wschodnie we Lwowie. Wydawca Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego.